Get Adobe Flash player

Radonsanering

En del metoder för radonsanering är effektiva när radonet kommer från byggmaterialet (ofta s k blåbetong), andra när det kommer från marken. Är marken luftgenomsläpplig och grundkonstruktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset. En stor mängd jordluft med måttlig radonhalt kan orsaka högre radonhalt inomhus än en måttlig mängd jordluft men hög radonhalt. Man ska därför eftersträva att minimera undertrycket i huset och att täta någorlunda lätt åtkomliga läckställen från marken.

Vi erbjuder konsultation och offert för radonsanering. Kontakta oss för att bestämma tid för ett hembesök där vi kan se husets konstruktion på plats, så vi kan lämna ett åtgärdsförslag. Vi gör detta besök helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser i vårt närområde. Åtgärdsförslaget presenteras som en offert, med fast pris, ställd till husets ägare.

Vid beställt arbete av oss får Ni:
 • En radongaranti på ett årsmedelvärde under 200 Bq/m3.
 • Ett hantverksmässigt utfört arbete.
 • Bättre inomhusmiljö.
 • Ett bra pris, jämför gärna!

Vi är experter och arbetar med radonsanering genom:
 • Markradonlösningar med radonsugar, radonbrunnar och krypgrundsventilation
 • Byggradon med ventilationslösningar
 • Värmeåtervinningsaggregat och ventilationsvärmepumpar i alla storlekar och placeringar
 • Enkla frånluftssystem med väggventiler
 •Gör-det-själv-paket för radonsanering till fast pris.

Olika åtgärder

Radonsug
Radonsugen bygger på att sänka lufttrycket i marken under fastigheten. En fläkt suger luft från en eller flera punkter under betongplattan. Fläkten monteras på taket, i källaren eller på ytterväggen och ansluts med kanal. Radonsugen kräver vissa ingrepp i byggnaden, bl a måste hål tas upp i bottenplattan.

En radonsug har en relativt låg drifts- och installationskostnad. Den ger en reducering av radongashalten i luften med 10 - 80%. Resultatet är mycket varierande eftersom markförhållandena under huset ofta är okända.En komplett radonsug består av:
 • Ljudisolerad och varvtalsreglerbar kanalfläkt   för inomhusplacering, alternativt väggfläkt eller   takfläkt för utomhusplacering.
 • 5-stegstransformator för fläkten.
 • Kanaler med 80/100 mm diameter.

Radonbrunn
Är huset grundlagt på grus eller grovsand, t.ex. en rullstensås, kan man anlägga en radonbrunn som suger luft ur jorden en bit ifrån huset. Den räcker ofta som radonåtgärd för flera intilliggande hus. 1. Rör med 40-100 cm i diameter och 350-400 cm djup.

2. Fläkt och ev. ljuddämpare.

3. Sugkammare.

4. Avluftskanal till plats där jordluften kan blåsas ut utan risk för att den skall komma in i bostadshuset.

Krypgrundsventilation
När markradon förekommer i hus med kryp- eller så kallad torpargrund försöker man förhindra att radonet tränger in i bostaden. Det görs genom montering av fläkt och kanaler så att det blir undertryck. Det är viktigt balansera undertrycket så att inte andra problem, t.ex. fuktskador, uppstår.

Mekanisk från- och tilluftsventilation, FT, FTX
Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett FT-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. För att hålla nere uppvärmningskostnader kompletteras detta ofta med en värmeväxlare, ett FTX-system. En fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i byggnaden.


Utrustning för FTX-ventilation:
• Komplett ventilationsaggregat med 2 st fläktar, värmeväxlare, eftervärmare, avfrostningsautomatik mm.

• Kanaler med tillbehör.
• Kontrollventiler, (ventilationsdon för till/frånluft).
• Isolering av kanaler. 

Mekanisk frånluftsventilation, F-ventilation
En frånluftsfläkt installeras, t ex, ovanför spiskåpan (kryddhyllefläkt), på taket (takfläkt) eller på vinden (isolerad kanalfläkt). Fläkten suger från kök och våtutrymmen. Fördelarna med F-ventilation är bl a att det är billigt att installera.

Kanaler måste dock installeras och den ökade luftväxlingen leder till ökade uppvärmningskonstnader.Utrustning för F-ventilation:

• Fläktaggregat
• Kanaler
• Eventuell takhuv
• Frånluftsdon
• Eventuell varvtalsregulator
• FriskluftsventilerFilterbutik

Vår nya filterbutik har öppnat. Handla dina filter direkt på vår hemsida

>> Klicka här <<

Radonmätning

Långtidsmätning kräver att mätdosorna ligger ute minst två månader och påbörjas tidigast i oktober och avslutas senast 30 april.

Beställ mätning här